Torsdag, den 28. februar kl. 17 holdes der informationsmøde for brugernes repræsentanter – typisk en eller to deltagere fra de respektive bestyrelser. På mødet vil Jesper Spanner og Kurt Larsen fortælle om baggrunden for at indgå et lejemål med Hjørring Kommune og de aktiviteter og planer, der er på nuværende tidspunkt. Vi har sendt mail til en række foreninger – men skulle du/din forening være glemt, så kontakt os.

Tilmelding kan ske via mail til vendelbohus@has.dk eller på den nye facebookside, der er oprettet.

Læs mere her: Informationsmøde for brugere 28.2.19