Erhverv, private og frivilligt netværk

Hvad er idégrundlaget for Vendelbohus?

Vi vil arbejde på at bevare og udvikle huset, så det fortsat vil forblive et attraktivt kulturhus.
– og i det arbejde vil vi involvere byens erhverv og borgere.

Der vil fortsat afvikles arrangementer, koncerter, forestillinger mm. i huset

Vi vil udleje lokalerne til private, foreninger og erhverv. Når man lejer et lokale, kan man vælge ”kun” at leje lokalet, men man kan også vælge en pakkeløsning. Her kommer vores sponsorer på banen. Vi vil tilbyde lejerne at bestille mad, blomster, service, drikkevarer osv. hos byens erhverv.

Vi vil skabe et fællesskab, så alle parter føler værdi ved at være med i dette netværk.

Vi vil være nytænkende og planlægge arrangementer, der inkluderer forskellige erhverv samt privatpersoner.

Vi vil skabe et frivilligt netværk, der giver borgere mulighed for at bidrage til bevaring og udvikling af huset.

Vi vil arbejde med respekt for husets historie og alle de gode tiltag, der er og har været der. Vi vil genskabe og vi vil udvikle.

Al sponsorstøtte og alle øvrige indtægter medvirker til udvikling og bevarelse af Vendelbohus, der køres som en non-profit virksomhed – en selvejende institution med egen bestyrelse.

For at vi kan løse denne opgave, har vi brug for at vi står sammen og løfter i flok.
Vi håber, at I vil være med.

På vegne af
Den selvejende institution Vendelbohus.

Læs mere: Vendelbohus Legekammerater

Læs mere: Vendelbohus Frivillige

Læs mere: Sponsor erhverv