Kulturhuset i hjertet af Hjørring

Hvis væggene kunne tale

I mere end 100 år har Vendelbohus udgjort rammerne for en væsentlig del af Hjørrings teater- og kulturliv.

Teatersalens scene og balkon kan dateres tilbage til 1907, og de skrå brædder har lige siden lagt krop til både Hjørring Teater og Hjørring Revyen, som stadig har hjemme i kulturhuset i hjertet af byen.

Ud over den mere end 100-årige teaterhistorie har den historiske bygning også været centrum for andre af byens kulturelle begivenheder og aktiviteter, herunder huset flere frivillige foreninger, som har og har haft deres base i Vendelbohus.

Som kulturhus er Vendelbohus i dag stadigvæk et knudepunkt for byens og kommunens teater- og kulturliv, og flere af lokalerne er lejet ud til lokale foreninger og mindre virksomheder.

Nyheder

Grevinden er på trapperne

Efter at Vendelbohus overgik til at være selvejende institution den...
Læs mere

Så er det ganske vist…

Den længe annoncerede overtagelse af Vendelbohus er nu en realitet....
Læs mere

Så kom bestyrelsen på plads

Det tager tid at få formalia i orden, men nu...
Læs mere

Følg os på Facebook

Efter at Vendelbohus overgik til at være selvejende institution den 1. juli, har der været lidt stille.

 

– Og det skal man ikke lægge noget i, understreger bestyrelsesmedlem Kurt Larsen, der er med i bestyrelsen. Huset har været lejet ud til norske fodboldhold i DanaCup-ugen og sommeren har været brugt til en masse større og mindre praktiske ting at forholde sig: Ville vi lægge billet ind på at levere kaffe til Vendsyssel FF’s hjemmekampe – mod betaling naturligvis? – hvordan skulle vores egne sponsorpakker skrues sammen? – skal vi fortsat leje duge og i så fald hvor? Hjemmesiden skulle fungere og nye rammer for booking og kontrakter falde på plads.

 

Samtidig har der været holdt mange møder med repræsentanter for foreninger og forskellige leverandører, så man nu er ved at være klar til efterårssæsonen. Der er allerede lavet aftaler om en del arrangementer og flere kommer til, hvilket også fremgår af oversigten på foreningens hjemmeside. Husets første helt eget arrangement løber af stabelen om ca. 3 uger, når grevinde Alexandra holder foredrag den 17. september.

 

– Ja, vi lægger hårdt ud, siger Kurt Larsen. Tanken har været, at det første arrangement skulle være noget ud over det sædvanlige. Så vi håber i høj grad på lokal støtte og opbakning. Ud over foredraget, hvor man kommer lidt tættere på de indre linjer i kongehuset, giver man altså også en hånd til huset, som hele overskuddet går til. Og vi håber meget på en fyldt sal, understreger Kurt Larsen.

 

Bestyrelsen arbejder fortsat på, at huset skal virke noget lignende et forsamlingshus, hvor der er plads både til musik- og teater med kendte navne og lokalt arrangerede fester, foredrag mv. Der er lavet kontrakter med Hjørring Teater for den kommende sæson og med flere andre, der ønsker at bruge lokalerne til musikarrangementer mv.

 

– Men det er tanken, at Vendelbohus selv også kommer til at stå med nogle indslag og nogle er allerede på vej, afslutter man fra bestyrelsen. Det kan også konstateres, at private allerede nu booker til de gode lokaler til konfirmationer, bryllupper og andet.

 

Den selvejende institution arbejder – udover at få fyldt ordrebogen – også på at få sponsorstøtte fra lokale erhvervsdrivende, som man håber også kan se mulighederne i det gode hus samt støtte fra diverse fonde. Der arbejdes også fortsat på at få sponsorstøtte fra private og etablere et korps af frivillige – ”Vendelbohus’ hænder” – som interessede kan se mere om på www.vendelbohus.dk.

 

Den længe annoncerede overtagelse af Vendelbohus er nu en realitet. Tirsdag eftermiddag skrev repræsentanter for bestyrelsen for den selvejende institution Vendelbohus under på en erhvervslejekontrakt for huset. Dermed overtager den selvejende institution opgaven med at drive Vendelbohus fra Hjørring Kommune.
– Der er ingen tvivl om, at det både bliver en spændende og stor opgave at få løbet huset i gang på nye vilkår, fortæller Kurt Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Vendelbohus. Selv om der formelt kun er tale om et lejemål, så bliver der mange opgaver med vedligeholdelse og drift af huset, der skal være i orden.
De nye lejere har indgået aftale med de tre medarbejdere, der indtil nu har arbejdet i huset.
– Det har vi gjort for at sikre driften af huset, for det er jo en ældre dame, som vi skal passe godt på. De nuværende medarbejdere har et indgående kendskab til stedet og kan bidrage til, at arrangører af koncerter, teaterforestillinger mv. får den bedst mulige oplevelse, så de ikke på den måde kommer til at mærke skiftet fra kommune til selvejende institution.
Men det betyder ikke, at alt bare fortsætter som hidtil, pointerer Kurt Larsen. Bestyrelsen vil se på priserne for at leje sig ind i huset, for fremover skal husets økonomi jo hvile i sig selv. Selv om Vendelbohus er en non-profit organisation vil det formentlig betyde, at priserne for at leje sig ind bliver højere end de har været indtil nu.
Der er allerede indgået aftaler om en del arrangementer i efteråret. Det er særligt den store, flotte teatersal, der er rift om.
– Men vi arbejder på at få mere ind i både teatersalen og den lille sal. Det er jo begrænset, hvor meget, der har været gjort for at fortælle om at de flotte lokaler kan lejes til bryllup, konfirmation mv., så der står vi også med en opgave. Her vil vi også gerne samarbejde med de lokale restauratører. Kan vi lave aftaler med restauratørerne om at levere mad til arrangementerne i huset eller vil de se nye muligheder for at bruge det til større fester eller selskaber, så vinder alle parter på det.
Lige nu er der er planlagt et støttearrangement til september, men huset bliver også afhængig af, at de mange lokale kræfter, der i den meget lange politiske proces har sagt, at de ønsker at bevare det dejlige hus, nu skal træde til. Derfor er der også sat gang i at få lavet aftaler med en lang række sponsorer.
Hjørring Kommune er fortsat ejer af huset og skal stå for den udvendige vedligeholdelse. Det er aftalt, at lejemålet skal genforhandles om 10 år.

Fra venstre ses Christian Knudsen, Lars Hasselby og Dorthe Fey

Det tager tid at få formalia i orden, men nu er organisationen for Vendelbohus kommet et væsentligt skridt videre: Den selvejende institution, der skulle etableres før der kunne indgås aftale med Hjørring Kommune om at leje huset, er nu på plads. Der er lavet vedtægter, institutionen er godkendt af Erhvervsstyrelsen og bestyrelsen er nedsat med 5 medlemmer.

Den nye bestyrelse har rigeligt at se til for at blive klar til at overtage huset den 1. juli.

– Vi kører i flere spor, hvor vi f.eks. arbejder med markedsføring og sponsorstøtte, afklarer samarbejdet med eksisterende brugere, får fastlagt pris for brug af huset og sikret driften fremover, forklarer Kurt Larsen, der er bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan konstatere, at de fleste nuværende brugere af huset vælger at søge kommunen om alternative lokaler. Det sker, fordi brugerne ikke er indstillet på at betale for at anvende lokalerne på Vendelbohus. Til gengæld ser det ud til, at de mere kommercielle brugere som Spar Event, musikforeningen ”I morgen er det jul, mor”, Hjørring Teater og flere andre fortsætter som hidtil.

Der har også været set på mulighederne for at indgå aftale med en kok eller forpagter, så det store køkken og restauranten i huset kunne komme i anvendelse. Bestyrelsen arbejder dog lige nu mest på at få styr på de mange praktiske forhold og venter med at tage stilling til restaurantdelen.

– Lige nu vægter vi at få støtte fra de mange borgere og virksomheder, der mener, at huset er for vigtigt til bare at blive nedlagt, understreger Jesper Spanner. Det betyder, at vi fortsat har fokus på at etablere Vendelbohus’ venner, som private kan være medlem af. Det sidste vi har gjort, er at lave en aftale med Pernille Ørum Pedersen om at stå for markedsføringen og kontakte lokale virksomheder. Det er nu, at folk skal vise, at de mener det, når de siger, at de er glade for Vendelbohus, slutter han.

Bestyrelsen kan i øvrigt afsløre, at et første spændende støttearrangement er lige på trapperne.

Bestyrelsen for den selvejende institution Vendelbohus består af Jesper Spanner Sørensen, Anne Mette Ovesen, Rikke Ejsenhardt, Brian Thomasberg og Kurt Larsen.